درباره ی ما

موسسات فرهنگی و آموزشی مظلومیان با هدف ایجادانقلاب وتفاوت های بنیادین در زمینه آموزش زبان های خارجی با محوریت آموزش زبان انگلیس و فرانسه به کلیه گروهای سنی آغاز نمود.تلاش شبانه روزی و بی وقفه مسئولان موسسه در جهت ایجاد تفاوت هاونوآوری های چشمگیردر عرصه مهم زبان آموزی .منجربه ایجاد دوره های ویژه ومنحصربه فردی شده است .هم اکنون پس از گذشته یه دهه از تاسیس آموزشگاه.شعب مختلف این آموزشگاه با استقبال بسیار بالا وپرشور هموطنان گرامی قرار گرفته است .