رویداد های مهم

تازه ها

Discussion class

دیسکاشن این هفته با موضوع wants ا

بیشتر

سوابق زبانکده ملی ایران

زبانکده ملی ایران کار خود رااز

بیشتر

چرا زبانکده؟

بیشتر

همه چیز درباره آزمون IELTS

تاریخچه آیلتس آیلتس که در ابتد

بیشتر

طرح تابستانه پویش زبانکده ملی ایران

ويديوهای  ذيل مربوط به زبان آم

بیشتر

تاریخچه زبانکده ملی ایران

جـناب آقای مرتضـی ملیحی دبیـر

بیشتر

مجموعه فضای زبانکده ملی:شعبه پیروزی

مجموعه فضای زبانکده ملی ایران

بیشتر

Iran National Language Institution

زبانکده ملی

به کانال ما بپیوندید

JOIN CHANNEL CLOSE
Toggle This